Priser for brug af DONG Naturgas transmissionssystem urimelige

Energitilsynet finder bl.a., at de anmeldte tariffer for adgang til DONGs transmissionssystem er i strid med naturgasloven og at de budgetterede indtægter for 2001 fra transportbetaling er for urimelige

DONG Naturgas A/S (DONG) har den. 1. oktober 2001 anmeldt transmissions- og nødforsyningstariffer for 1-årige standardaftaler. Den 3. december 2001 har DONG endvidere anmeldt en ændret betaling for nødforsyning. Energitilsynet (ET) finder bl.a. de anmeldte tariffer for adgang til DONGs transmissionssystem i strid med NGFL § 38, stk. 1, 2. punktum, og de budgetterede indtægter for 2001 fra transportbetaling for urimelige.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018