Rammenotat for forsyningspligtige naturgasselskaber

Beskrivelse af hvorledes de forsyningspligtige naturgasselskaber er reguleret fra og med 2004

Beskrivelse af, hvorledes de forsyningspligtige naturgasselskaber er reguleret fra og med 2004. Der foretages ikke benchmarking af selskabernes gaskøb, fordi flere selskaber har købt naturgas på vilkår, der ikke er markedsbestemte.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018