Reduktion af periode for gældsafvikling for Naturgas Fyn

Afgørelse om at Naturgas Fyn Distribution periode for afviklingen af sin netto-gæld kan ændres fra 2025 til 2023

Energitilsynet har tidligere, ved afgørelse af 1. maj 2013 behandlet en tilsvarende ansøgning fra Dong Gas Distribution A/S, hvor en reduktion af løbetiden på afvikling af nettogælden på to år, fra 2026 til 2024, blev godkendt.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018