Regler for DONGs lagerydelser er rimelige

Energitilsynet finder begrænsningerne i standardlager-aftale for rimelige og finder ligeledes reglerne for 3. parts adgang til lagerkapacitet for rimelige

Naturgas Fyn og Energi Viborg har klaget over DONGs fastsatte standardvilkår for lagerydelser samt at rammerne angivet ved standardlagerpakkerne kan medføre at injektionskapaciteten bliver styrende for, hvor meget lagerkapacitet der skal købes. Energitilsynet finder begrænsningerne i standardlager aftalen for rimelige og ligeledes finder Energitilsynet reglerne for 3. parts adgang til lagerkapacitet for rimelige.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018