Regulering af gebyrer på el-, gas- og varmeområdet

Energitilsynet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal gennemregne omkostningsgrundlaget for gebyrerne på energiområdet

Efter en afgørelse truffet af Energiklagenævnet om et flyttegebyr opkrævet af Sønderborg Fjernvarme, nedsatte Energitilsynet en arbejdsgruppe, som skulle gennemregne omkostningsgrundlaget for gebyrerne på energiområdet. Der udarbejdedes vejledende satser til standardisering af nogle gebyrer på energiområdet. Gebyrer anses for rimelige så længe disse er i henhold til de gældende regler i forsyningsloven. 3/1307-0300-0096

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018