Revision regulering for forsyningspligtige naturgasselskaber

Energitilsynet beslutter, at den reviderede reguleringsmodel sættes i kraft med virkning fra reguleringsåret 2007

Revision af reguleringsmodellen for forsyningspligtige naturgasselskaber har til sammenligning med den forhenværende reguleringsmodel til formål at forøge incitamenter til at udnytte de identificerede effektiviseringspotentialer blandt selskaberne. Energitilsynet beslutter, at den reviderede reguleringsmodel sættes i kraft med virkning fra reguleringsåret 2007.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018