Statoil Gazelle Forsyning A/S: Efterregulering 2004

Selskabet kan ikke godtgøre, at den koncerinterne gaskøbskontrakt er indgået på markedsbestemte vilkår

Selskabet kan over for Energitilsynet ikke godtgøre, at den koncerninterne gaskøbskontrakt er indgået på markedsbestemte vilkår. Selskabets reguleringsregnskab for 2004 godkendes dog på det vilkår, at selskabet for 2007 indgår en gaskøbskontrakt på markedsbestemte vilkår.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018