Tariffer og vilkår for transport af gas i opstrømssystem

Energitilsynet tilkendegiver, at et tarifniveau i størrelsesordenen op til 7 øre/m3 for et standardprodukt for tredjepartstransport af gas i DONGs opstrømsrørledninger er rimeligt

Energitilsynet har tilkendegivet, at et tarifniveau i størrelsesordenen op til 7 øre/m3 for et standardprodukt for tredjepartstransport af gas i DONGs opstrømsrørledninger fra Tyra-Nybro og Syd Arne/Harald–Nybro er rimeligt. Tilkendegivelsen er udtryk for den praksis Energitilsynet fremadrettet vil lægge til grund ved tilsynets konkrete vurdering af rimeligheden af transportaftaler anmeldt af DONG.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018