Tilkendegivelse om standardgebyrer for el-, gas- og varmeområderne

Energiselskaberne og brancheorganisationerne på el-, gas- og varmeområdet har ønsket at få hævet gebyrsatserne på energiområdet som f.eks. rykkerskrivelser, aflæsningsbesøg, nedtagning af målere o.l. Energitilsynet kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om de foreslåede gebyrsatser afspejler de gennemsnitlige rimelige omkostninger

Energitilsynet har tilkendegivet at tilsynet ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere om de foreslåede gebyrsatser for el-, gas- og varmesektorerne afspejler de gennemsnitlige rimelige omkostninger ved de aktiviteter gebyrerne vedrører.

Et omkostningsstudie på el-, gas og varmeområdet af omkostningerne ved de aktiviteter gebyrerne vedrører, må gennemføres, før Energitilsynet kan vurdere, hvad der vil være rimelige standardgebyrsatser.

Sekretariatet for Energitilsynet vil indgå i en dialog med Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Dong Energy distribution, Naturgas Fyn og HMN Naturgas om gennemførslen af et omkostningsstudie.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018