Udarbejdelse af administrative procedurer i naturgasdistribution

Energitilsynet finder ikke, at HNG og MN er forpligtede til at udarbejde administrative procedurer 

Jf. NGFL § 46, stk. 3 skal der overfor Energitilsynet (ET) dokumenteres udarbejdelse af administrative procedurer for at undgå misbrug af oplysninger ved køb og salg af naturgas. Fællessekretariatet finder misbrug af oplysninger umuligt grundet selskabernes karakter. ET finder ikke, at HNG og MN er forpligtede til at udarbejde administrative procedurer og skal meddele ændringer i karakteren af selskaberne til ET

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. august 2018