Mere information

REMIT-portalen

REMIT Portalen er en online samling af information og dokumenter i relation til REMIT og Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning. Den er tilgængelig for markedsdeltagere og andre interessenter.

I portalen kan bl.a. findes følgende dokumenter fra ACER (de europæiske energiregulatorers samarbejdsorgan):

  • ACER Guidance: ACER's seneste ikke-bindende vejledning om REMIT henvendt til de nationale regulatorer.
  • Notification Platform: Her kan man anmelde potentielle overtrædelser af REMIT-forordningen.
  • CEREMP: Register over europæiske markedsdeltagere.

'Q&A on REMIT'

Q&A on REMIT indeholder spørgsmål og svar om REMIT. Ligesom ACER’s vejledning opdateres Q&A, efterhånden som markedsbetingelserne ændres og udvikles, og erfaringer indsamles. 

Q&A er inddelt i fem sektioner:

• Background information on REMIT
• Role of the Agency
• REMIT Definitions
• Obligations and prohibitions for market participants
• Timeline of the implementation

Kontakt Forsyningstilsynet

Spørgsmål til REMIT kan rettes til remit@forsyningstilsynet.dk