Ansættelsesprocessen

Sådan foregår rekruttering hos os

Ved alle rekrutteringer nedsættes et ansættelsesudvalg og stillingerne bliver typisk slået op på vores hjemmeside og på relevante jobportaler.

Når du sender en ansøgning, får du hurtigst muligt en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Vi bestræber os på, at alle ansøgere hurtigst muligt får besked om, hvorvidt de er kommet i betragtning til stillingen. Af stillingsopslaget fremgår, hvornår vi forventer at afholde ansættelsessamtaler.
Når ansøgningsfristen er udløbet, screener vi alle ansøgningerne, hvorefter vi indkalder et antal ansøgere til samtale.

Der kan i nogle tilfælde indgå en persontest i forbindelse med rekrutteringen.

I samtalen deltager oftest den ansvarlige kontorchef, en medarbejder og den HR-ansvarlige. Samtalen varer som regel 1-2 timer.

I nogle tilfælde vil vi bede kandidaterne om at løse en ”case” til samtalen. Hvis casen kræver forberedelse, vil det fremgå af indkaldelsen til samtalen. Casen vil være udformet som et eksempel på en opgave, man kan blive stillet over for som medarbejder i den ledige stilling. Formålet med casen er at give kandidaten et indblik i konkrete arbejdsopgaver. Casen giver desuden mulighed for faglige diskussioner, som ligner de diskussioner, der foregår i det daglige arbejde.

Hurtigst muligt efter samtalerne, giver vi besked om, hvorvidt du er gået videre i rekrutteringsprocessen. Såfremt du tilbydes ansættelse, afklares løn, starttidspunkt mv. straks herefter.