Om at arbejde hos os

Forsyningstilsynet blev oprettet 1. juli 2018 og skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne – el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne

Forsyningstilsynet blev oprettet 1. juli 2018 og skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne – el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne.

Energisektoren har en central betydning for det danske samfund og for forbrugerne.

Forsyningstilsynet er myndighed og regulator på en del af energimarkedet; nemlig el-, gas- og fjernvarmeområdet. Vi monitorerer og analyserer de tre sektorer og bidrager til at udvikle lovgivningen. Vi har energiforbrugerne i centrum. På de dele af sektoren – de naturlige monopoler – hvor der ikke er konkurrence, erstatter Forsyningstilsynets økonomiske regulering den manglende konkurrence. Og vi bidrager til gennemsigtighed på markedet for el-, gas- og fjernvarmeforbrugerne m.m.

Læs mere om vores opgaver

Et job hos os

Med et job hos os bliver du derfor en del af en ambitiøs organisation, der udmønter de lovgivningsmæssige rammer, overvåger og analyserer el-, fjernvarme- og naturgasmarkederne og bidrager til nye regler.

Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, der udvikler og udfordrer dig samt et miljø, der skaber rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning. Vores vision er en energiforsyning, der møder samfundets behov til laveste priser.

Vi er ca. 100 medarbejdere i Forsyningstilsynet – en god blanding af nyuddannede og erfarne. Fællesnævneren er, at vi har ambitioner om høj faglighed, sans for kvalitet, er kollegiale og har engagement. Vores indsats har afgørende betydning for samfundet, den enkelte energikunde og energivirksomhederne.

Det tætte samarbejde og den faglige sparring mellem dygtige og engagerede kollegaer anser vi for at være fundamentet for faglig og personlig udvikling. Medarbejderne leverer selvstændige resultater, men selvstændige resultater kræver oftest samarbejde på tværs – både indadtil og udadtil. Nogle af vores opgaver løses i tværfaglige teams, hvor vi supplerer hinandens faglige kompetencer.

Desuden lægger vi vægt på, at medarbejderne udvikles igennem efteruddannelse – såvel fagligt som personligt. Vi opfordrer derfor løbende medarbejderne til at holde sig orienteret om kurser samt give HR besked om relevante kurser. Ligeledes afholdes der interne kurser/arrangementer, og vi lægger stor vægt på vidensdeling på tværs af Forsyningstilsynet.

Vores lokalitet

Vi arbejder i moderne og hyggelige omgivelser på Torvegade 10 i Frederiksværk. Vi har rig mulighed for at benytte naturen omkring os, da vi har egen have og vores bygning ligger lige op til skoven. Derudover har vi fleksible arbejdstider, frokostordning samt fri adgang til motionsrum.