Om at arbejde hos os

Forsyningstilsynet blev oprettet 1. juli 2018 og skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne – el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne

Energisektoren har en central betydning for det danske samfund og for forbrugerne.

Forsyningstilsynet er myndighed og regulator på en del af energimarkedet; nemlig el-, gas- og fjernvarmeområdet. Vi monitorerer og analyserer de tre sektorer og bidrager til at udvikle lovgivningen. Vi har energiforbrugerne i centrum. På de dele af sektoren - de naturlige monopoler - hvor der ikke er konkurrence, erstatter Forsyningstilsynets økonomiske regulering den manglende konkurrence. Og vi bidrager til gennemsigtighed på markedet for el-, gas- og fjernvarmeforbrugerne m.m.

Læs mere om vores opgaver

Et job hos os

Med et job hos os bliver du derfor en del af et ambitiøst miljø, der udmønter de lovgivningsmæssige rammer, overvåger og analyserer el-, fjernvarme- og naturgasmarkederne og bidrager til nye regler.

Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, der udvikler og udfordrer dig og et miljø, der skaber rammer for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning. Vores vision er en energiforsyning, der møder samfundets behov til laveste priser.

Vi er ca. 100 medarbejdere i Forsyningstilsynet. Vi ansætter både nyuddannede og erfarne, men fællesnævneren er, at vi har ambitioner om høj faglighed, sans for kvalitet, er kollegiale og har engagement, da vores indsats har afgørende betydning for samfundet, den enkelte energikunde og energivirksomhederne.

Medarbejderne leverer selvstændige resultater, men selvstændige resultater kræver oftest samarbejde indadtil og udadtil. Nogle af vores opgaver løses i tværfaglige teams, hvor vi supplerer hinandens faglige kompetencer. Det tætte samarbejde og den faglige sparring mellem dygtige og engagerede kolleger anser vi for at være fundamentet for faglig og personlig udvikling.

Desuden lægger vi vægt på, at medarbejderne udvikles igennem efteruddannelse - såvel fagligt som personligt.

Vores lokalitet

Vi arbejder i moderne, lyse kontorlokaler på Carl Jacobsens Vej 35 i Valby ved København, hvor der er frokostordning, fri adgang til motionslokaler m.m. D. 16. december 2019 flytter vi til nyrenoverede lokaler på Torvegade 10 i Frederiksværk.