Pie chart

Pie Chart er et klassisk lagkagediagram til præsentation af datasæt.

Klimaaftryk for oksekød

Udledningen af drivhusgasser ved kødproduktion fordeler sig på flere trin i værdikæden. Diagrammet viser procentvis bidrag fra hvert led.

OBS: Al udledningen af drivhusgasser er omregnes til CO2-ækvivalenter, og vises her som en procentdel af den samlede udledning.