Fastgjort indhold

Du kan vælge at fastgøre udvalgte sider i en dynamic list, hvis du ikke har brug for en dynamisk filtrering.

Det kan være en fordel, hvis du ønsker at lave en fælles indgang til flere sider, som ikke har en samlet kategori eller placering, uden at du behøver oprette indholdet manuelt. Du har også mulighed for at kombinere fastgjort og dynamisk indhold.

Herunder er der opsat et eksempel, hvor fastgjort og dynamisk indhold kombineres.