Energinet’ metodeanmeldelse af tilslutningsprincipper ved tilslutning af elforbrugere til eltransmissionsnettet

Energitilsynet har den 20. december 2017 modtaget en anmeldelse fra Energinet om tilslutningsprincipper for tilslutning af elforbrugere til eltransmissionsnettet.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle kommentarer til Energinet’s anmeldelse af tilslutningsprincipper.

Eventuelle kommentarer sendes til post@energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho@energitilsynet.dk) og Henrik Thomsen (hth@energitilsynet.dk) senest onsdag den 31. januar 2018 kl. 14.00.