Høring af Dansk Energis anmeldelse af standardaftale for tilslutning med begrænset netadgang

Hermed fremsendes Forsyningstilsynets foreløbige tilkendegivelse af Dansk Energis anmeldte standardaftale og vejledning for tilslutning med begrænset netadgang.

Evt. høringssvar skal være Forsyningstilsynet i hænde senest d. 6. marts 2020. 

Høringssvar sendes til Pernille Holten Poulsen på pehp@forsyningstilsynet.dk.