Høring af udkast til metodegodkendelse om Energinet’s justering af kreditpolitik

Energitilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet (el og gas) om justering af Energinet’s kreditpolitik.

Konkret vil metodeændringen betyde, at Energinet fremover vil foretage kreditvurdering af aktørerne ”in-house” uden brug af et eksternt forsikringsselskab. Selve kriterierne for Energinet’s tildeling af kreditramme er uændrede i forhold til den gældende metode.

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til sekretariatsafgørelse vedr. Energinet’s anmeldte justering af kreditpolitikken.

Eventuelle kommentarer sendes til post@energitilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho@energitilsynet.dk) senest torsdag den 2. november 2017 kl. 12.00