Høring: Energinets metodeanmeldelse af udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK-2

Forsyningstilsynet har den 31. januar 2020 modtaget en metodeanmeldelse vedrørende udbud af systemgenopret-telsesreserve fra Energinet

Systemgenoprettelsesreserven skal sikre, at Energinet selv kan spændingssætte transmissionsnettet indenfor en rimelig tid, i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout). Udover de lokalt indkøbte systemgenoprettelsesreserver kan transmissionsnettet spændingssættes via AC-forbindelserne til henholdsvis Sverige og Tyskland.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 9. marts 2020.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).