Høring: Joint Balancing Zone (JBZ) mellem Danmark og Sverige

Forsyningstilsynet har den 6. august 2018 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet om indførelse af en fælles balancezone (JBZ) for det danske og svenske engrosmarked for naturgas.

Eventuelle kommentarer til Energinets metodeanmeldelse sendes til Forsyningstilsynet til:

post@forsyningstilsynet.dk med cc til iho@forsyningstilsynet.dk senest mandag den 3. september 2018 kl. 12.00. Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært engelsk.