Høring over Dansk Energis anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder der anvendes til efterspørgselsreaktion efter DCC

Dansk Energi har den 7. september 2018, anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder, der anvendes til efterspørgselsreaktion i henhold til art. 6, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (”DCC”).

Dansk Energis har anmeldt forslaget på vegne af de netvirksomheder (DSO’er), der er medlem af Dansk Energi. Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 6, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslagene og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen af forslaget.

De generelle krav fra Dansk Energi, vil alene komme til at gælde for nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion til DSO’er. Det præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og art. 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 18. august 2019, jf. DCC art. 59.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen, senest den 17. oktober 2018. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen luli@forsyningstilsynet.dk og Ola Lie Andersen olan@forsyningstilsynet.dk.

NB! Denne høring vedrører alene krav fastsat af Dansk Energi i henhold til DCC. Det er derfor alene kravene i kapitel 5 i dokumenterne ”tekniske betingelser”, der er relevante for denne høring.