Høring over Dansk Energis anmeldelse af revision af Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distribitionsnettet og Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Dansk Energi har den 9. august 2019 anmeldt en revision af metoden for fastsættelse af vilkår i Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og i de tilhørende servicevilkår. Dansk Energi har den 9. september 2019 fremsendt en revideret version af anmeldelsen.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Helene Jakobsen, heja@forsyningstilsynet.dk.

Anmeldelsen indeholder følgende dokumenter:

  • Dansk Energis mail med anmeldelsen af 9. august 2019
  • Dansk Energis mail med revision af anmeldelsen af 9. september 2019
  • Revideret aftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distribitionsnettet
  • Reviderede vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør
  • Dansk Energis høringsnotat vedr. Dansk Energis høring over standardaftalen og servicevilkårene