Høring over Energinets anmeldelse af gennemførselsforanstaltninger i henhold til ER

Energinet har den 18. december 2018 anmeldt gennemførelsesforanstaltninger vedr. Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (ER) til Forsyningstilsynet

Energinet har anmeldt følgende:

  1. Høringsnotat mv. vedr. høring af vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør, jf. ER art. 4, stk. 2, litra a og b
  2. Forslag til regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter, art. 4, stk. 2, litra e.
  3. Forslag til specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, jf. art. 4, stk. 2, litra f.
  4. Meddelelse af Systemforsvarsplanen, jf. art. 4, stk. 5 (ikke til godkendelse)
  5. Meddelelse af elementer af genoprettelsesplanen, jf. art. 4, stk. 5 (ikke til godkendelse)

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag til Forsyningstilsynet senest torsdag den 31. januar 2019.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Lukas Lindgreen - luli@forsyningstilsynet.dk.  


Foruden de enkelte forslag vedlægges supplerende materiale.