Høring - Forslag 1

Forslag til rammen for gennemførelse af en europæisk platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (m-FRR) efter EBGL artikel 20, stk. 1

Foruden de enkelte forslag vedlægges et explanatory document udarbejdet af TSO’erne for hvert af de seks forslag. 

Du kan finde høringsmaterialet her på siden.