Høring over Green Power Denmarks opdatering af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg

Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks opdatering af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg i offentlig høring.

Green Power Denmark har anmeldt opdaterede krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg til Forsyningstilsynet.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Anmeldelsesbrev, opdatering af krav til simuleringsmodeller
  • Bilag 1: Parameterværdier til udarbejdelse af generiske simuleringsmodeller for produktionsanlæg ≥ 25 MW
  • Bilag 2: Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til de opdaterede krav senest den 16. januar 2023, kl. 9:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Óli Dagmann Jóhannsson og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01926.

Green Power Denmark har ved sin anmeldelse af de opdaterede krav henvist til EU-Kommissionens forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), artikel 4, artikel 48, stk. 1, Elforsyningsloven § 20, stk. 1, § 22, stk. 1 nr. 1, og § 73 b.

Anmeldelsen er relateret til to andre anmeldelser, som Forsyningstilsynet har sendt i offentlig høring den 15. december 2022: Energinets anmeldelse om opdatering af krav til simuleringsmodeller for produktionsanlæg, samt Energinets anmeldelse om opdatering af krav til simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg.