Høring over udkast til metodeafgørelser vedrørende Evidas Nord A/S, Evida Fyn A/S og Evida Syd A/S’ anmeldelse af fælles distributionsbetingelser for henholdsvis timeaflæste målersteder, større ikke-timeaflæste målersteder og små ikke-timeaflæste målersteder.

Evida Service A/S har som partsrepræsentant for Evida senest den 1. juli 2022 anmeldt en metode med nye fælles gasdistributionsbetingelser for Evidas tre selskaber. Distributionsbetingelserne er enslydende for alle tre selskaber.

Evida har oplyst, at formålet med de ændrede vilkår er en harmonisering af distributionsbetingelserne, således at alle Evidas forbrugere har samme betingelser uanset det konkrete distributionsselskab. Der er i vidt omfang tale om en forsættelse af gældende betingelser fra mindst et af de tre Evida gasselskaber. Distributionsbetingelserne består af et sæt betingelser henholdsvis for:

  • Forbrugere med timeaflæste målersteder
  • Forbrugere med større, ikke-timeaflæste målersteder (forbrugere der enten har flere målersteder eller målerstedet har en måler større end G6)
  • Forbrugere med små, ikke-timeaflæste målersteder (forbrugeren har en enkelt måler med målerstørrelse op til og med G6)

Forsyningstilsynet godkender de anmeldte distributionsbetingelser i medfør af gasforsyningslovens § 7, stk. 5, 1. pkt., og § 36 a.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår af dokumenterne til højre på siden.


Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til udkast til afgørelserne senest mandag den 8. august 2022 kl. 09:00.

 

Bemærkninger skal sendes til digitalpost@forsyningstilsynet. Skriv ATT: Louise Mary Hansen i emne feltet. Påfør gerne j.nr. 22/01406, 22/01405 og 22/01403.