Høring: Udkast til afgørelse – ændring af Energinets markedsbaserede balancemodel (gas)

Energinet (GAS TSO) har den 3. juli 2018 metodeanmeldt en ændring af fire elementer i Energinets markedsbaserede balancemodel

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metodeændringer.

Eventuelle kommentarer sendes til post@forsyningstilsynet.dk med cc til Iben Hvilsted-Olsen (iho@forsyningstilsynet.dk) senest onsdag den 16. januar 2019.