Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbetaling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning

Forsyningstilsynet har sendt Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning i høring

Bekendtgørelsen ændrer i § 1, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1383 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning.

Konkret ændres ordlyden af § 1, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1383 af 29. november 2018 fra "Der anvendes følgende takst for 1. januar 2019 – 31. december 2019: 129,43 kr. pr. TJ." til "Der anvendes følgende takst: 129,43 kr. pr. TJ."

Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af ordlyden af § 1, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1383 af 29. november 2018, med den virkning at gebyrsatsen ikke længere er tidsbegrænset.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63521