Høring vedrørende udkast til afgørelse for finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet

Forsyningstilsynet modtog den 18. marts 2018 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet

Cobrakablet er en ny elforbindelse mellem Vestjylland og Nederlandene. Finansielle transmissionsrettigheder giver mulighed for prissikring mod nederlandske dagspriser.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til afgørelse senest 12. juni 2019. 

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til specialkonsulent Peter Fausbøll pefa@forsyningstilsynet.dk.

Forsyningstilsynet har allerede haft anmeldelsen i høring, hvorfra der kom et høringssvar, se venligst bilag 3 til udkast til afgørelse.