NordREG høring: Forslag til metode til at evaluere forwardmarkedet på el

De nordiske energiregulatorer, NordREG, inviterer hermed aktører på elmarkedet til at kommentere på et fælles nordisk forslag til metode til at evaluere forwardmarkedet

Se mere på dette link: https://www.nordicenergyregulators.org/2020/05/invitation-to-comment-on-nordregs-proposal-for-methodology-for-assessment-of-the-nordic-forward-market/

Deadline er 2. juni 2020.

Høringen er første step i en proces, som har baggrund i Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA). Det tidligere Energitilsyn lavede i 2016-2017 tilsvarende analyser.