Teknisk høring af ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering

Forsyningstilsynet udsender nu udkast til ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” med tilhørende excelskabelon i teknisk høring. Den tekniske høring er en del af den kommende ny økonomisk regulering af fjervarmesektoren

Der er to bilag til vejledningen. Bilag 1 er en excelskabelon til indberetning af data. Bilag 2 er en teoretisk introduktion til benchmarking. Formålet med bilag 2 er at øge forståelsen af, hvordan det data, som vejledningen omhandler, vil indgå i en benchmarkingmodel for varmevirksomheder. Der skal ikke afgives høringsbemærkninger til bilag 2. 

Høringssvar til materialet, som er i teknisk høring, bedes fremsendes med angivelse af ”19/05905 Teknisk høring af vejledning” i emnefeltet til post@forsyningstilsynet.dk senest 10. maj 2019.

Eventuelle spørgsmål til den tekniske høring bedes rettet til Eske Benn Thomsen (ebth@forsyningstilsynet.dk).