Love og bekendtgørelser

Forsyningstilsynets opgaver og regulering fremgår af flere love og bekendtgørelser samt af EU-reguleringen.

Forsyningstilsynets opgaver og regulering fremgår af flere love og bekendtgørelser samt af EU-reguleringen.

Få mere at vide

Retsinformation indeholder en samlet og opdateret oversigt over lovgrundlaget for Forsyningstilsynets regulering. Læs mere på Retsinformation.