Vejledning om omkostninger til realisering af energibesparelser under energispareordningen i 2020

Denne vejledning omhandler, hvordan omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af energispareordningen i 2020 regnskabsmæssigt skal håndteres af net- og distributionsvirksomhederne, så opgørelsen af omkostningerne knyttet til energibespa-relsesaktiviteter bliver korrekt.

Energispareordningen forventes at ophøre den 31. december 2020, hvor aftalen om energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne på energiområdet udløber.

Reglerne om realisering af energibesparelser indeholder imidlertid ikke særlige regler om, hvornår og hvordan omkostninger til realisering af energibesparelser afholdt i 2020 skal opgøres for at være indberetningsberettigede omkostninger ved energispareordningens forudsatte ophør.

Forsyningstilsynet er blevet bekendt med, at net- og distributionsvirksomheder kan være i tvivl om, hvordan omkostninger til at realisere energibesparelser skal behandles regnskabsmæssigt for reguleringsåret 2020.

Denne vejledning omhandler, hvordan omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af energispareordningen i 2020 regnskabsmæssigt skal håndteres af net- og distributionsvirksomhederne, så opgørelsen af omkostningerne knyttet til energibesparelsesaktiviteter bliver korrekt.

Vejledningen redegør først for regelgrundlaget og de omkostningstyper, der kvalificeres som omkostninger, der medgår til at realisere energibesparelser. Dernæst redegøres for behandlingen af ikke-endeligt kendte indtægter og omkostninger til energispare-aktiviteter ved årsskiftet 2020/2021. Endeligt behandles afvigelser i 2021 i forhold til periodisering i 2020.

Find vejledningen her på siden under 'Hent fil'.