Vejledning om varsling af væsentlige varmeprisstigninger

Hvornår skal varmevirksomheder varsle væsentlige prisstigninger over for deres varmekunder? Det spørgsmål bliver besvaret i en denne vejledning om varsling af væsentlige varmeprisstigninger, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

Forsyningstilsynet fortolker varmeforsyningsloven således, at varmevirksomheder skal varsle væsentlige prisstigninger over for deres varmekunder med et varsel på mindst 3 måneder. Men hvornår kan der være tale om en væsentlig prisstigning? Og hvordan kan man sikre, at varslingen sker individuelt?

Det og andre spørgsmål om de pågældende regler i varmeforsyningsloven besvarer vi med en ny vejledning.

Find vejledningen til højre på denne side.