Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Sekretariatet for Energitilsynet (Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018) har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer

Gennemgangen har omfattet 585 modtagne selvevalueringer.

Sekretariatet for Energitilsynets gennemgang viste, at selvevalueringsrevisorerne i 95 % af selvevalueringerne havde identificeret fejl og mangler.

Forsyningstilsynet vil i denne vejledning gennemgå de hyppigst identificerede gennemgående fejl og mangler og hvorledes disse kan undgås.