Communication on REMIT and Brexit

14-01-2019

EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) har offentliggjort et åbent brev (på engelsk) om konsekvenserne for markedsaktører

Det åbne brev omhandler deres registrering og indrapportering af data i medfør af EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT), såfremt Storbritanniens udtræden af EU sker uden en aftale (”no deal”)

Du kan læse brevet her på siden.