Høring over Nord Pools, Nasdaqs og EPEX Spots anmeldelse af Clearing and Settlement Arrangements

12-03-2019

Nord Pool, Nasdaq og EPEX Spot har den 28. februar 2019 anmeldt Clearing and Settlement Arrangements i Norden jf. artikel 77 stk. 2 i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger

Metoden er sendt i fælles Nordisk høring, se NordREGs hjemmeside: https://www.nordicenergyregulators.org/public-consultations/