Høring over Dansk Energis anmeldelse af revision af Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distribitionsnettet og Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

08-10-2019

Dansk Energi har den 9. august 2019 anmeldt en revision af metoden for fastsættelse af vilkår i Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og i de tilhørende servicevilkår. Dansk Energi har den 9. september 2019 fremsendt en revideret version af anmeldelsen.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 29. oktober 2019. Læs mere her