Høring over udkast til afgørelse om Energinets metodeanmeldelse for indkøb af manuelle frekvensgenoprettelsesreserver ved udetid på kontraherede anlæg i DK2

05-09-2019

Forsyningstilsynet modtog den 13. juni 2019 en metodeanmeldelse fra Energinet om indkøb af mFRR erstatningskapacitet ved udetid på kontraherede anlæg i Østdanmark (DK2).

På denne baggrund sender Forsyningstilsynet udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metodeanmeldelse i høring.

Læs om høring af afgørelsen af indkøb af manuelle frekvensgenoprettelsesreserver ved udetid på kontraherede anlæg i DK2