Høring: Varmeforsyningsloven og køb af grøn energi

19-11-2020

Giver varmeforsyningsloven fjernvarmevirksomhederne mulighed for at indregne indkøb af bl.a. grønne certifikater som en ”nødvendig omkostning”, der kan opkræves hos forbrugerne?

På baggrund af dette og andre spørgsmål fra fjernvarmevirksomheder har Forsyningstilsynet udarbejdet et udkast til en vejledende udtalelse om mulighederne for at indregne grøn energi mv. i fjernvarmepriserne, som hermed sendes i offentlig høring.

Forsyningstilsynet vurderer umiddelbart, at virksomhederne bl.a. har mulighed for at indregne omkostninger til fysisk grøn energi eller grønne biler i deres priser, forudsat at omkostningerne er nødvendige i overensstemmelse med lovens § 20, stk. 1.

Tilsynet vurderer ligeledes umiddelbart, at det ikke vil være i overensstemmelse med lovens § 20, stk. 1, at indregne omkostninger til køb af el- og bionaturgascertifikater. Det skyldes, at omkostningerne ikke går til erhvervelse af fysisk energi, og dermed ikke er nødvendige for fjernvarmeleveringen.

Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering er her ligeledes baseret på, at klima-, energi- og forsyningsministeren efter samme lovs § 20, stk. 2, har mulighed for at udarbejde nærmere regler om omkostninger til køb af grøn energi, der kan indregnes i varmeprisen ud over de i § 20, stk. 1, nævnte.

Den vejledende udtalelse er i dag blevet sendt i høring hos branchen og kan findes til højre på denne side.

Der er frist for eventuelle bemærkninger den 10. december 2020.

Bemærkningerne skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk

For spørgsmål kan følgende kontaktes:
Kontorchef Christian Parbøl på telefon 41714317 eller mail cp@forsyningstilsynet.dk
Chefkonsulent Morten Imer Møller på telefon 41715419 eller mail mimm@forsyningstilsynet.dk