Forsyningstilsynet godkender Energinets metode for producentbetaling

22-12-2022

Vedvarende energiproducenter skal betale flere af de udgifter, som deres anlæg giver for elnettet.

Ejere af bl.a. solcelleparker og vindmøller skal fra 1. januar 2023 betale flere af de udgifter, som deres anlæg medfører for elnettet. Den nye såkaldte producentbetaling vil ske i overensstemmelse med en ny tarifmetode udarbejdet af den system- og transmissionsansvarlige virksomhed Energinet, som Forsyningstilsynet netop har godkendt.

”Vi skal i vores vurdering af metoden sikre, at den overholder lovgivningens kriterier, herunder at metoden skal være omkostningsægte. Det betyder, at Energinet samlet set kun må opkræve, hvad der svarer til omkostningerne ved tilslutning og for transporten af energien via nettet. Omvendt må producenternes betaling heller ikke blive for lav, da der så er en risiko for, at regningen ender uretmæssigt hos forbrugerne,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Krav om dokumentation

Forsyningstilsynet har i afgørelsen stillet krav om, at Energinet senest ved udgangen af september 2023 redegør for, hvorfor metoden fortsat vurderes at være omkostningsægte for producenterne.

”På den måde vil vi sikre, at både producenterne og forbrugerne kun betaler de omkostninger, som deres brug af nettet giver anledning til,” uddyber Carsten Smidt.

Geografisk differentiering

Den nye producentbetaling blev bestemt af Folketinget i december 2021 som afløser for en såkaldt udligningsordning, der dækkede omkostningerne til tilslutning af vedvarende energi via finansloven. Energinets nye tarifmetode kommer også til at udvide muligheden for at differentiere tarifferne geografisk for på den måde at tilskynde til placering af ny produktion i de områder, hvor forbruget er størst. Metoden supplerer i øvrigt Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling, som tilsynet har vurderet i en tilkendegivelse fra den 24. juni 2022.

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes her.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360