Forsyningstilsynet tager Green Power Denmarks nye vejledning om tilslutning med begrænset netadgang for produktionsanlæg til efterretning

14-12-2023

En elproducent på distributionsnettet får fremover mulighed for at blive tilsluttet billigere til elnettet. Dette forudsætter, at elproducenten til gengæld accepterer, at elnetvirksomheden kan afbryde eller skrue ned for elproducentens leverancer i stedet for at elnetvirksomheden skal udbygge eller forstærke elnettet. Denne model er indeholdt i Green Power Denmarks nye branchevejledning for vilkår og betingelser for nettilslutning med begrænset netadgang, som Forsyningstilsynet i dag har taget til efterretning.

”Muligheden for at give begrænset netadgang til produktionsanlæg udgør et vigtigt element i arbejdet med at sikre større fleksibilitet i elforsyningen som led i den grønne omstilling. Vi har nu vurderet, at Green Power Denmarks nye vejledning om begrænset netadgang overholder europæisk og dansk lovgivnings krav om bl.a. ikke-diskrimination og omkostningsægthed,” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

Når Forsyningstilsynet tager en branchevejledning til efterretning, indebærer det, at de enkelte netvirksomheder kan forvente at få godkendt deres individuelle brug af bl.a. begrænset netadgang i det omfang, at deres specifikke ordninger er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne Green Power Denmarks nye vejledning.

Læs Forsyningstilsynets vurdering af Green Power Denmarks branchevejledning

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400