Et skridt nærmere ny metode til kapacitetsberegning i Norden

12-07-2023

De nordiske systemansvarlige virksomheder (TSO’er) kan iværksætte den afsluttende fase af et testforløb for en ny flowbaseret kapacitetsberegningsmetode.

Det kan de efter, at de nordiske regulatorer er blevet enige om, at resultaterne af testforløbet lever op til de aftalte KPI-mål for testen. Den nye kapacitetsberegningsmetode har til formål at optimere den tilgængelige kapacitet på transmissionsnettet og dermed elhandlen på tværs af de nordiske landegrænser.

TSO’erne kom i 2017 med et første forslag til den nye flowbaserede metode i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget i EU i 2015. De skulle herefter gennemføre en parallel test af den nye metodes virkninger med henblik på at sammenligne dem med brugen af den gældende såkaldte nettokapacitetsberegningsmetode (NTC).

Regulatorerne har i forhold til det videre testforløb bedt TSO’erne om at være opmærksomme på en række punkter, herunder at der skal ske yderligere kommunikation med interessenter, samt være mere tydelighed og gennemsigtighed omkring testforløbene.

Du kan læse de nordiske regulatorers svar på NordRegs hjemmeside: NRA communication regarding the TSOs’ June 2023 EPR report | NordREG (nordicenergyregulators.org)