Forsyningstilsynet afholder orienteringsmøde om projekt om regler for kommunale affaldsgebyrer

25-04-2024

Forsyningstilsynet har i samarbejde med revisionsfirmaet BDO og Advokaterne Bech-Bruun udarbejdet rapporten ”Kommunale affaldsgebyrer – Hvordan sikres gennemsigtighed, ensartethed og omkostningsægthed”.

Rapporten afdækker uklarheder i gældende regler og varierende praksisser i kommunerne, hvilket udfordrer overvågning og analyse af affaldsgebyrer på tværs af landet samt omkostningsopgørelser for affaldshåndtering.

Rapporten danner grundlag for det videre arbejde, hvor konkrete forslag til ændringer i de gældende regler vil blive præsenteret. Projektet vil også inkludere udarbejdelse af kontoplan, konteringsinstruks, gebyrberegningsmodel og vejledning samt revisionsinstruks, der skal understøtte kommunernes arbejde med området.

Forsyningstilsynet, BDO samt KL og Brancheforeningen Cirkulær som repræsentanter for projektets følgegruppe vil orientere om rapporten og besvare spørgsmål på et webinar for alle interesserede parter den 13. maj 2024.

Nærmere oplysninger og tilmelding kan ske her

Læs mere og find den nye rapport her

 

 

Kontakt