To-vejsopladning af elbiler kan få et potentiale til at nedbringe omkostninger og øge udbredelsen af vedvarende energi

01-07-2024

Forsyningstilsynet vurderer, at der i dag ikke er et stort potentiale for teknologi til tovejsopladning. Det skyldes bl.a., at teknologien er så ung, og at den endnu ikke er udbredt.

Frem mod 2050 kan der være et potentiale for gevinster i form af reduktioner i bruger- og systemomkostningerne og en øget udbredelse af elektricitet fra vedvarende energikilder i elnettet. Størrelsen af disse gevinster afhænger primært af teknologiens udvikling og udbredelse frem mod 2050. I hvilket omfang teknologien for tovejsopladning bliver udbredt, er forbundet med en høj grad af usikkerhed.

Potentielle gevinster for forbruger og net

Tovejsopladning er en teknologi, der gør det muligt for elbiler ikke kun at modtage strøm fra nettet eller en ladestation, men også sende den tilbage til nettet eller en husstandsforbruger. Udnyttelsen af elbilers overskydende batterikapacitet kan dermed give gevinster for den enkelte forbruger og bidrage til større likviditet på elmarkedet, som igen vil understøtte elektrificeringen af energisektoren. Alt sammen kræver dog elbiler med den fornødne teknologi til tovejsopladning og markedsandelen af dem er fortsat meget lille, fremgår det af Forsyningstilsynets vurdering.

Vurdering hver tredje år

Forsyningstilsynets nye vurdering af tovejsopladningens potentielle bidrag er foretaget i overensstemmelse med en ny EU-forordning om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler. Ifølge den skal Forsyningstilsynets vurdering ske hver tredje år og omhandle det potentielle bidrag fra tovejsgenopladning for at nedbringe bruger- og systemomkostningerne, og øge udbredelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder i elnettet.

Find Forsyningstilsynets vurdering her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

Kontakt