Forsyningstilsynets tilsynsstrategi

Forsyningstilsynet har udarbejdet en tilsynsstrategi. Strategien sætter rammen for, hvordan vi tilrettelægger vores tilsyn og anvendes på tværs af Forsyningstilsynet på både el-, gas-, varme-, og affaldsområdet.

Tilsynsstrategien bliver brugt i forbindelse med de tilsynsopgaver, som vi igangsætter af egen drift. Derfor vil strategien ikke erstatte de løbende kontrolaktiviteter og andre opgaver vi har med f.eks. godkendelser af anmeldelser, behandling af klager eller fastsættelse af indtægtsrammer.

Strategien er et redskab, der skal styrke den måde, som Forsyningstilsynet går til tilsynsopgaver, der indeholder et særligt risikoelement. Det kan være i form af større sandsynlighed for at konstatere regelbrud, eller hvor konsekvensen af regelbrud er mest alvorlige for forbrugerne.

Tilsynsstrategien vil blive implementeret i hele Forsyningstilsynet i løbet af efteråret/vinteren 2023.

Find tilsynsstrategien her på siden.

Læs tilsynsstrategien her