Vores strategier og mål

Forsyningstilsynets strategi for 2019 – 2021 ”Et stærkt og effektivt tilsyn”

Forsyningstilsynets strategi for 2019 – 2021 ”Et stærkt og effektivt tilsyn” udpeger fem indsatsområder, hvor Forsyningstilsynet vil gøre en særlig stor indsats i de kommende tre år.  Indsatsområderne er afgørende for vores mål om, at Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med el-, gas- og fjernvarmesektoren.

De fem indsatsområder er:

 • Stor effekt for samfundet
 • Åben dialog og klar kommunikation
 • Smart opgaveløsning
 • Styrket udvikling og faglig ekspertise
 • Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads

Læs strategien her på siden (link i højre side).

Forsyningstilsynets internationale strategi

Forsyningstilsynets internationale arbejde bliver prioriteret på grundlag af fem principper, og med fire fokusområder er der lagt en linie og ramme for, hvor og hvordan Forsyningstilsynet vil søge international indflydelse i 2019.

Det fremgår af Forsyningstilsynets, FSTS´, nye internationale strategi, der har titlen ”En fokuseret indsats i Norden og Europa”.

De fem prioriteringsprincipper er: 

 • Indsatser, som gør en forskel
 • Ressourcer
 • Effektive integrerede markeder
 • Velfungerende markeder
 • Viden der skaber værdi.

Fokusområderne er:

 • Monitorering af grænseoverskridende udveksling af el og gas samt engrosmarkedernes funktionsmåde
 • En konsekvent regional og europæisk implementering af netværksregler og EU's 4. liberaliseringspakke for el, CEP, samt bidrage til udvikling af ny EU-gaspakke
 • Et stærkt ACER og et velfungerende NordREG
 • CEER som en velfungerende ramme for videndeling og samarbejde mellem regulatorer. CEER har en væsentlig rolle i forhold til at udvikle detailmarkedet og forbrugerrettigheder og –beskyttelse i EU.

Den internationale strategi udmønter Forsyningstilsynets nye, samlede strategi ”Et stærkt og effektiv tilsyn” 2019 – 2021” på det internationale område.

Læs Forsyningstilsynets internationale strategi her på siden (link i højre side).

Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2022

Forsyningstilsynets mål- og resultatplan for 2021 består af:

 • Et strategisk målbillede, der beskriver vores kerneopgaver, strategiske prioriteringer
 • Resultatplan for 2022
 • Gyldighedsperiode og opfølgning
 • Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt.

Læs mål- og resultatplan her på siden under 'Hent fil'.

Forsyningstilsynets digitaliseringsstrategi

Forsyningstilsynets digitaliseringsstrategi vil danne strategisk ramme for vores arbejde med digitalisering fra 2020 til 2022. Formålet med strategien er at bidrage til, at vi bliver et endnu stærkere og mere effektivt og transparent tilsyn. Vi vil arbejde med disse fire indsatsområder:

 • En systematisk digitaliseringsindsats
 • Digitale og effektive arbejdsgange
 • Det datadrevne tilsyn
 • Den digitale kommunikation til offentligheden

Du kan læse om vores digitaliseringsstrategi i præsentation, der kan findes under 'Hent fil' på denne side.

Opgørelse af resultatløn 2018 – direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance. Udmøntning for 2018 udgør 57.500 kr. for den nuværende direktør, der tiltrådte 1. juli 2018.

Opgørelse af resultatløn 2019 – direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance. Udmøntning for 2019 udgør 120.000 kr. for den nuværende direktør, der tiltrådte 1. juli 2018.

Opgørelse af resultatløn 2020 – direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2020 udgør 120.000 kr.