Priser

Forsyningstilsynet udarbejder og offentliggør priser og statistikker på el, varme og gas som led i vores overvågnings- og tilsynsopgaver

Elprisstatistik

Elprisstatistikken udkommer hvert kvartal og går tilbage til 2016.

Du kan læse mere om elprisstatistikken i menuen til venstre.

Gasprisstatistik

Gasprisstatistikken udkommer hvert kvartal og går tilbage til 2017.

Forsyningstilsynet regulerer priserne på de særlige forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter.

Du kan læse mere om dette i menuen til venstre.

Fjernvarmeprisstatistik

Forsyningstilsynet offentliggør to gange årligt en statistik med priserne i de ca. 400 varmeforsyninger, der leverer fjernvarme til husstande. De to prisstatistikker er:

• Prisstatistik med priser opgjort pr. marts.
• Prisstatistik med priser opgjort pr. august.

Du kan læse mere om fjernvarmeprisstatistikkerne i menuen til venstre.

Fjernvarmestatistik

Forsyningstilsynets fjernvarmestatistik belyser centrale forhold og tendenser i fjernvarmesektoren gennem en række udvalgte figurer og tabeller.

Du kan læse mere i menuen til venstre.

NB: Der er ikke udarbejdet fjernvarmestatistikker for årene 2020-2022.

Beregning af prisindeks for Energinet

Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet må forrente grundkapitalen med for at sikre en konstant realværdi.

Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procentpoint i forhold til forrige kvartalers indekstal.

Du kan se beregningen af reguleringsprisindekset og læse mere om dette i menuen til venstre.