Priser

Forsyningstilsynet udarbejder og offentliggør priser og statistikker på el, varme og gas som led i vores overvågnings- og tilsynsopgaver

Elprisstatistik

Elprisstatistikken udkommer hvert kvartal. Statistikken går tilbage til 2016. Læs mere i menuen til venstre.

Gasprisstatistik

Gasprisstatistikken udkommer hvert kvartal og går tilbage til 2017.

Forsyningstilsynet regulerer priserne på de særlige forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter. Læs mere om i menuen til venstre.

Fjernvarmeprisstatistik

Forsyningstilsynet offentliggør tre gange årligt en statistik med priserne i de ca. 430 varmeforsyninger, der leverer fjernvarme til husstande. De tre prisstatistikker:

• Prisstatistik med priser opgjort pr. marts.
• Prisstatistik med priser opgjort pr. august.
• Udvidet prisstatistik med priser opgjort pr. december.

Se mere i menuen til venstre.

Fjernvarmestatistik

Forsyningstilsynets fjernvarmestatistik belyser centrale forhold og tendenser i fjernvarmesektoren gennem en række udvalgte figurer og tabeller. Læs mere i menuen til venstre.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018