Elpriser

Forsyningstilsynet overvåger elpriserne på detailmarkedet for husholdninger og mindre virksomheder. Som led i overvågningen udarbejder Forsyningstilsynet blandt andet en elprisstatistik

Forsyningstilsynet overvåger elpriserne til på detailmarkedet for husholdninger og mindre virksomheder (forbrug op til 100.000 kWh årligt).

Som led i overvågningen udarbejder Forsyningstilsynet blandt andet en elprisstatistik, der normalt udkommer hvert kvartal senest 2 uger efter kvartalets afslutning. Se den i menuen til venstre.

Statistikken går tilbage til 2006 og viser, hvordan de gennemsnitlige priser på el har udviklet sig.

Elprisstatistikken viser prisen kvartalsvis og opdeler den i de forskellige komponenter. Der er særligt fokus på de to komponenter, som en forbruger selv kan påvirke. Energiprisen pr. kWh samt abonnementet. De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for brug af elnettet, afgifter og moms. Noget, alle forbrugere betaler, og som ikke ændrer sig ved skift af el-handelsvirksomhed eller produkt.

Statistikken anvendes i øvrigt af Danmarks Statistik og Eurostat og dækker priserne for forbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh i årligt.

Hvad kan forbrugerne købe på elmarkedet?

Forbruger kan købe strøm hos mange forskellige elhandelsvirksomheder, der udbyder mange forskellige el-produkter.

Læs mere på elpris.dk, der viser alle de el-produkter og elpriser, der udbydes i Danmark. Og giver forbrugerne  nogle grundlæggende råd i forbindelse med valg af produkt og leverandør.

Leveringspligt

Da ingen forbrugere skal stå uden strøm i stikkontakten, er der indført en række lovmæssige tiltag, som skal sørge for, at du ikke står uden strøm, f.eks. når du flytter eller din elhandelsvirksomhed går konkurs. I forbindelse med dette kan du komme ud for at få leveret el uden at have en kontrakt om levering. I de tilfælde bestemmer Forsyningstilsynet prisen, og den pris du vil få svarer til gennemsnittet på markedet.

  

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018