Priser pr. 7. august 2019

Det er blevet dyrere, at være fjernvarmeforbruger i Danmark

Forsyningstilsynets nye statistik over fjernvarmepriser for august 2019 viser, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er steget med 6,6 pct. fra august 2018 til august 2019.

Det svarer til, at den årlige varmeregning i en typisk husstand på 130 kvm. i gennemsnit stiger med 795 kr. fra ca. 12.120 kr. til ca. 12.920 kr.

Den gennemsnitlige stigning på 795 kr. på forbrugernes varmeregning hænger sammen med, at lidt flere end halvdelen – nemlig 212 fjernvarmevirksomheder – har sat prisen op. Mens der bare er 78 fjernvarmevirksomheder, der har sat prisen ned.

De indberettede tal viser desuden, at de ca. 170 varmeforsyninger med slutkundeleverancer, der tidligere har haft indtægter i form af støtte til elproduktionskapacitet (grundbeløbet), har sat priserne for opvarmning af et standardhus op med 13,8 pct. siden august 2018. Samt at de varmeforsyninger, der ikke har modtaget grundbeløbs-tilskuddet, har sat prisen op med 5,1 pct. i gennemsnit.

August 2019 priserne er generelt lavere end januar 2019 priserne, hvilket, trods en vis sæsonvariation i tallene, indikerer en stabilisering i priserne i 2019.


Fakta

  • Fjernvarmepriserne er i gennemsnit steget med 6,6 pct. fra august 2018 til august 2019
  • Stigningen svarer til, at den gennemsnitlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm med et varmeforbrug på 18,1 MWh er steget med 795 kr. fra ca. 12.120 kr. til ca. 12.920 kr. fra august 2018 til august 2019
  • Flere end 60 pct. af de danske husstande er forsynet med varme fra fjernvarmevirksomheder. 
Læs mere i prisstatistikken her på siden.


Kontakt:

Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, tlf.: 41 71 53 60